Nieuwsbrief augustus

Nieuwsbrief Augustus Nu de schietclub na de jaarlijkse sluiting terug open is, is het tijd voor de volgende nieuwsbrief. 50-jarig bestaan In de vorige nieuwsbrief konden wij jullie reeds het …

Nieuwsbrief Juli 2023

Beste vrienden, Nu de zomerperiode er terug aankomt, werd het tijd om jullie verder op de hoogte te houden van de laatste weetjes 50-jarig bestaan In de vorige nieuwsbrief konden …

Nieuwsbrief Juni

Beste vrienden, 50-jarig bestaan Zoals jullie reeds weten is 2023 een feestjaar en vieren wij dit jaar ons 50-jarig bestaan.Het bestuur kan jullie meedelen dat Zijne Majesteit op ons verzoek …

Nieuwsbrief April 2023

Beste vrienden, Langs deze weg willen wij jullie nog enkele nieuwe en oudere nieuwtjes meedelen. Uittreksel uit het strafregister De schutters die nog geen uittreksel uit het strafregister of kopie …

Nieuwsbrief Februari 2023

Het jaar 2023 is reeds enige tijd begonnen en het bestuur blijft niet stilzitten. Zo is het dit jaar een feestjaar want we bestaan dit jaar 50 jaar, maar daarover …

Nieuwsbrief januari 2023

Beste vrienden, Ook in het nieuwe jaar houden wij jullie via deze weg op de hoogte van de laatste nieuwtjes en weetjes. Website GPSV Na het vernieuwen van de schietstand, …

Nieuwsbrief December

Beste vrienden, Het bestuur wenst iedereen die zijn lidgeld voor het komend jaar 2023 reeds betaald heeft te bedanken. Verder vragen wij iedereen die zijn lidgeld nog niet betaald heeft, …

Nieuwsbrief November

Beste schutters,  Nu het jaar 2022 op zijn einde loopt is het tijd voor een nieuwe nieuwsbrief met enkele puntjes voor het komende jaar 2023. Wij vragen om zo spoedig …

Nieuwsbrief Oktober

Beste vrienden, Beperkingen Zoals in een vorige mailtje reeds aangehaald zouden wij nogmaals de huidige beperkingen onder de aandacht willen brengen. Wij stellen meer en meer vast dat er door …

Nieuwsbrief September

Beste vrienden, Nu de vakantieperiode gepasseerd is, is het terug tijd voor een volgende nieuwsbrief. Jaarlijks clubfeest Het bestuur wenst de aanwezigen te bedanken voor hun aanwezigheid op het clubfeest …