Section subtitle

Latest News

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

De Gouverneur van de provincie West Vlaanderen (rondzendbrief 27.11.2009 – ref W/HA/19 patrick.bertin@west-vlaanderen.be) De wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (wapenwet genoemd) …

150 jaar Nieuwe Wandeling

In een recent verschenen boek ? 150 jaar Nieuwewandeling / gevangenis Gent (1862-2012)(ISBN 978-94-6161-028-7) Uitgeverij Snoeck ? komt onze schietbaan even aan bod.Inderdaad, weinig leden weten dat in de repressieperiode …