150 jaar Nieuwe Wandeling

In een recent verschenen boek ? 150 jaar Nieuwewandeling / gevangenis Gent (1862-2012)
(ISBN 978-94-6161-028-7) Uitgeverij Snoeck ? komt onze schietbaan even aan bod.
Inderdaad, weinig leden weten dat in de repressieperiode na WOII er een aantal executies
plaatsgrepen.
Aanvankelijk gebeurden de terechtstellingen in de gevangenis ?Nieuwewandeling?. De eerste
executie vond plaats op 8 december 1944. Aangezien de wet bepaalde dat die in het openbaar
moesten geschieden, was er ook publiek aanwezig. De toeschouwers stonden in de vroege
morgen te wachten aan het poortje van de Pijlstraat dat toegang gaf tot de executieplaats. De
executies verliepen niet altijd rimpelloos. Dit bleek onder meer uit het verslag van de
directeur over de terechtstelling op 5 mei 1945 van vader en zoon Walter Lampaert,
collaborateurs die aan het Steendam woonden. Hierin maakte de directeur melding van
spreekkoren die uitbarsten wanneer beide terdoodveroordeelden naar de terechtstellingsplaats
werden geleid.
Aan de ene kant riepen de gedetineerden van gemeenrecht die ondergebracht waren in vleugel
C van de gevangenis, samen met het volk dat buiten op afstand wordt gehouden:
?Landverrader! Ter dood!. Aan de andere zijde schreeuwden de politieke gevangenen van de
vleugels A en B: ?Moordenaars! Moordenaars?.
De onrust die in de gevangenis ontstond bij elke terechtstelling speelde ongetwijfeld mee in
de beslissing om vanaf 1946 de executies in de militaire schietbaan De Sterre aan de De
Pintelaan te laten gebeuren. De laatste gebeurde er op 29 mei 1948. In het totaal werden in
Gent zeventien incivieken, allemaal mannen, terechtgesteld.
De executies gebeurden in de 25 meterbaan waar de clubleden van de GPSV oefenen. Het
vuurpeloton stond opgesteld in de breedte van de baan. De oudere leden die hun legerdienst in
de beginjaren 50 deden, herinneren zich nog de palen die langs de buitenmuur opgesteld
stonden, palen waaraan de terdoodveroordeelden geboeid werden.
Nog even dit: het gedenkboek waaraan bovenstaande tekst voor het grootste deel ontleend
werd, beslaat meer dan 150 jaar want het gaat terug tot onder meer de middeleeuwen waarbij
de lezer een boeiend historisch overzicht krijgt van het gevangeniswezen in het Ancien
R?gime met de opvattingen van Vilain XIIII en later met die van Edouard Ducp?tiaux.
Kortom, het is een aanrader voor wie wat Gentse geschiedenis wil lezen

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *