FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

De Gouverneur van de provincie West Vlaanderen

(rondzendbrief 27.11.2009 – ref W/HA/19 patrick.bertin@west-vlaanderen.be)

De wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (wapenwet genoemd) verplichtte de bezitters van een wapenvergunning die afgeleverd werd voor 9 juni 2001, om een hernieuwing van deze vergunning aan te vragen voor 31 oktober 2008.

De politie is ondertussen begonnen met een controle van de wapenbezitters die niet binnen deze termijn een hernieuwing hebben aangevraagd. Vele wapenbezitters ontvingen reeds van de lokale politie of van de procureur des Konings een schrijven waarin duidelijk gemaakt wordt dat het wapen van de betrokken ?eigenaar? niet langer wettelijk in het bezit kan gehouden worden.

Indien de betrokken personen na het einde van 2009 het wapen nog steeds in het bezit hebben, kan dit aanleiding geven tot een dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Om alle onduidelijkheid hierover te vermijden wens ik hiermee ter kennis te brengen dat dergelijke wapenbezitters enkel van hun wapen afstand kunnen doen bij de lokale politie, die ze zal laten vernietigen.

De houder van een wapen waarvoor de hernieuwing van de vergunning niet is aangevraagd voor 31 oktober 2008 heeft geen enkele mogelijkheid om dit wapen nog langer voorhanden te houden, zelfs niet wanneer het geneutraliseerd werd door de proefbank te Luik. Het is bovendien niet mogelijk die wapens nog te verkopen aan particulieren en aan wapenhandelaars.

De verkoop en de aankoop van dergelijke wapens wordt beschouwd als een inbreuk op de wapenwetgeving.

Indien u na 31 oktober 2008 wapens waarvoor geen hernieuwing van de vergunning werd aangevraagd hebt verworven is het aangewezen dat u deze wapens inlevert bij de lokale politie. Indien u dergelijke wapens hebt aangekocht en reeds op uw beurt hebt doorverkocht is het aangewezen dat u de koper contacteert om het wapen terug over te nemen en de koopprijs restitueert. Ook deze wapens dienen bij de lokale politie te worden ingeleverd.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *