Nieuwsbrief december

Beste vrienden,

Nu het einde van het sportjaar 2023 in aantocht is, is het tijd voor de volgende nieuwsbrief.

Lidgeld 2024

Om het jaar 2024 goed aan te kunnen vangen, vragen wij iedereen om het lidgeld voor het jaar 2024 tijdig te betalen. De uiterste inschrijvingsdatum hiervoor is 15/12/2023. Enkel op die manier kunnen wij de continuïteit garanderen en is iedereen tijdig aangemeld bij de federatie om het nieuwe jaar tijdig te kunnen beginnen.

Wanneer men niet tijdig het lidgeld betaald heeft, zijn wij ook niet in de mogelijkheid om u tijdig aan te melden bij de federatie, bijgevolg bent u niet verzekerd en moeten wij u de toegang tot de schietstand weigeren. 

Wie te laat betaalt, betaalt €15,00 administratiekosten bovenop het lidgeld.

Wanneer het lidgeld betaald is en de administratie verwerkt is, ligt uw FROS-lidkaart (tevens bewijs van verzekering) ter beschikking op de schietbaan

Hieronder kunnen jullie nogmaals alle informatie vinden.

Voor 2024 bedraagt het lidgeld:

  • Politiemensen (actief als gepensioneerd) : € 84
  • Andere leden : € 104
  • Ereleden : € 25 

Een nieuw lid betaalt een eenmalige toeslag van €5,00 (administratiekosten) en €20,00 (waarborg badge).

Het lidgeld kan gestort worden op ons rekeningnummer :

IBAN BE96 9731 5128 8005 

BIC  ARSPBE22

Referentie: Naam + lidgeld 2024

Of cash op de schietstand bij de verantwoordelijke van dienst.

Wat krijgt men voor dit lidgeld:

  1. Gratis 20 schietschijven. Wie zijn 20 gratis schietschijven opgebruikt heeft, betaalt dan €1 per schijf.
  2. Een individuele schietkaart waarop de aanwezigheden en de gratis schietschijven vermeld worden en waarop de lidkaart kan worden bevestigd. 
  3. Elke schutter houdt zijn kaart bij, de verantwoordelijke van dienst in de schietbaan tekent ze af. Voor de recreatieve schutter is die kaart belangrijk want de Provinciale Wapendienst aanvaardt ze als bewijs van de jaarlijks gehouden schietbeurten.

Wanneer het lidgeld betaald is en de administratie verwerkt is, ligt uw FROS-lidkaart (tevens bewijs van verzekering) ter beschikking op de schietbaan.

De leden die hun lidgeld reeds betaald hebben, dienen hieromtrent vanzelfsprekend geen verdere stappen meer te ondernemen.

Ziekenfondsen

Sommige ziekenfondsen komen tussen in het lidmaatschap van een sportclub en geven een jaarlijkse premie als men lid is van een sportclub.

Wie hieromtrent meer info wenst neemt het beste contact op met zijn/haar ziekenfonds.

Uittreksel uit het strafregister

Recreatieve schutters dienen bij het vernieuwen van hun lidmaatschap een uittreksel uit het strafregister af te geven. Leden met een definitieve sportschutterslicentie (D-SSL) dienen een kopie van de D-SSL of een uittreksel uit het strafregister af te geven. Dit uiterlijk tegen de start van het nieuwe sportjaar 2024.

Veiligheid op de schietstand

We merken dat er steeds meer opmerkingen moeten gemaakt worden in verband met het veilig hanteren van vuurwapens. 

Zoals iedereen weet, is veiligheid op de schietstand heel belangrijk.

Graag willen wij iedereen nogmaals de belangrijkste puntjes meedelen:

  • Vinger van de trekker, tenzij men vuurt
  • De vuurwapens worden maar uit de koffer gehaald wanneer deze zich in de schietbox bevinden. Met andere woorden worden er GEEN vuurwapens meer uit de wapenkoffer gehaald op de zitbank ACHTER de schietboxen.
  • Wanneer een schutter een defect aan zijn vuurwapen heeft, BLIJFT het vuurwapen in de schietbox liggen, met de loop in de richting van de kogelvangers. Pas dan wordt een verantwoordelijke verwittigd die het nodige zal doen.

Gelukschieting

Het bestuur wenst iedere deelnemer aan de gelukschieting te bedanken.

Er waren in totaal 49 deelnemers.

Er werd op ballonnen en kalkoenen geschoten. Nadien werden de punten door een onschuldige hand getrokken en op die manier werden de punten genoteerd. Wanneer er verschillende deelnemers een zelfde puntentotaal hebben, was het resultaat van de kalkoenen doorslaggevend.

In bijlage kunnen jullie het resultaat vinden.

Netheid op de schietstand

Ook langs deze weg willen wij nogmaals benadrukken dat iedere schutter na afloop van de schietsessie zijn hulzen dient op te ruimen. Op die manier blijft de schietstand netjes voor de volgende schutter.

Wijziging regels bewijs reden “sportief – en recreatief schieten”

Via de Wapenunie werden wij in kennis gesteld van enkele wijzigingen in de wapenwet.

  • Aantonen wettige reden “sportief- en recreatief schieten”

De wettige reden “sportief- en recreatief schieten” kan worden aangetoond door een sportschutterslicentie of een attest van regelmaat voor te leggen.

Voor schutters die houder zijn van een sportschutterslicentie wijzigt er niets. De sportschutterslicentie op zich is voldoende om de wettige reden te bewijzen.

Voor wapenbezitters die geen sportschutterslicentie hebben, komen er nieuwe regels. 

Vanaf 04/11/2023 dienen zij minstens 5 keer per kalenderjaar aan schietactiviteiten deel te nemen  en dienen ze over een periode van 5 kalenderjaren , aan minstens 50 schietbeurten deel te nemen. De nieuwe regeling sluit aan bij de praktijk in de meeste provincies waarbij minstens 10 schietbeurten per jaar vereist worden. Het voordeel van de nieuwe regeling is dat het minimum aantal schietbeurten nu over een periode van 5 jaar beoordeeld wordt in plaats van per afzonderlijk kalenderjaar. Het is bijgevolg dus mogelijk om in een jaar minder te gaan schieten en zich te beperken tot het minimum van 5 schietbeurten, om dan in latere jaren de schietbeurten in te halen. Dit kan nuttig zijn als iemand bijvoorbeeld om professionele of familiale redenen minder tijd heeft om te schieten.

Wie meer hierover meer info wenst kan deze terugvinden op volgende website: www.wapenunie.be

Sluiting schietstand 

De schietstand zal gesloten zijn op volgende dagen: 

* 25/12/2023 (Kerstdag)

* 01/01/2024 (Nieuwjaarsdag)

Met vriendelijke groeten

Voor het Bestuur

Colman Bart

Voorzitter GPSV

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *