Nieuwsbrief November

Beste schutters, 

Nu het jaar 2022 op zijn einde loopt is het tijd voor een nieuwe nieuwsbrief met enkele puntjes voor het komende jaar 2023.

Wij vragen om zo spoedig mogelijk het lidgeld te betalen, op die manier zijn wij in de mogelijkheid om de nieuwe batches die vereist zijn op onze nieuwe locatie te Waarschoot te maken.

Lidgeld 2023

Het bestuur wenst iedereen nogmaals op het belang wijzen van het tijdig betalen van het lidgeld voor het komende jaar.

Voor 2023 bedraagt het lidgeld bijgevolg:

  • Politiemensen (actief als gepensioneerd) : ?73
  • Andere leden : ?93
  • Ereleden : ? 25 

Een nieuw lid betaalt een eenmalige toeslag van ?5,00 (administratiekosten) en ?20,00 (waarborg badge).

Wij willen er uitdrukkelijk bij vermelden dat de uiterste betaaldatum 15/12/2022is, zodat iedereen tijdig aangemeld en verzekerd is om 2023 te kunnen aanvatten.

Het lidgeld kan gestort worden op ons rekeningnummer :

IBAN BE96 9731 5128 8005 

BIC  ARSPBE22

Referentie: Naam + lidgeld 2023

Wie te laat betaalt, betaalt eveneens ?5,00 administratiekosten.

Wat krijgt men voor dit lidgeld:

  1. Gratis 20 schietschijven. Wie zijn 20 gratis schietschijven opgebruikt heeft, betaalt dan ?0.5 per schijf.
  2. Een individuele schietkaart waarop de aanwezigheden en de gratis schietschijven vermeld worden en waarop de lidkaart kan worden bevestigd. 
  3. Elke schutter houdt zijn kaart bij, de verantwoordelijke van dienst in de schietbaan tekent ze af. Voor de recreatieve schutter is die kaart belangrijk want de Provinciale Wapendienst aanvaardt ze als bewijs van de jaarlijks gehouden schietbeurten.

Wanneer het lidgeld betaald is en de administratie verwerkt is, ligt uw FROS-lidkaart (tevens bewijs van verzekering) ter beschikking op de schietbaan.

Verder willen we iedereen ook nog eens attent maken op het belang van het tijdig betalen van het lidgeld.

Wanneer het lidgeld betaald is, zijn wij in de mogelijkheid om u tijdig aan te melden bij de federatie waardoor u verzekerd bent en vanaf januari kan komen schieten.

Wanneer men niet tijdig het lidgeld betaald heeft, zijn wij ook niet in de mogelijkheid om u tijdig aan te melden bij de federatie, bijgevolg bent u niet verzekerd en moeten wij u de toegang tot de schietstand weigeren.

Ziekenfondsen

Sommige ziekenfondsen komen tussen in het lidmaatschap van een sportclub en geven een jaarlijkse premie als men lid is van een sportclub.

Wie hieromtrent meer info wenst neemt het beste contact op met zijn/haar ziekenfonds.

Uittreksel uit het strafregister

Recreatieve schutters dienen bij het vernieuwen van hun lidmaatschap een uittreksel uit het strafregister af te geven. Leden met een definitieve sportschutterslicentie (D-SSL) dienen een kopie van de D-SSL of een uittreksel uit het strafregister af te geven.

Sluiting schietstand

Wij wensen iedereen er attent op te maken dat de schietstand zal gesloten zijn op maandag 26/12/2022 (Kerst- en nieuwjaarsperiode) en verwelkomen iedereen op de 1ste maandag van het nieuwe jaar.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *