Nieuwsbrief Oktober

Beste vrienden, Beperkingen Zoals in een vorige mailtje reeds aangehaald zouden wij nogmaals de huidige beperkingen onder de aandacht willen brengen. Wij stellen meer en meer vast dat er door …

Nieuwsbrief September

Beste vrienden, Nu de vakantieperiode gepasseerd is, is het terug tijd voor een volgende nieuwsbrief. Jaarlijks clubfeest Het bestuur wenst de aanwezigen te bedanken voor hun aanwezigheid op het clubfeest …

150 jaar Nieuwe Wandeling

In een recent verschenen boek ? 150 jaar Nieuwewandeling / gevangenis Gent (1862-2012)(ISBN 978-94-6161-028-7) Uitgeverij Snoeck ? komt onze schietbaan even aan bod.Inderdaad, weinig leden weten dat in de repressieperiode …

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

De Gouverneur van de provincie West Vlaanderen (rondzendbrief 27.11.2009 – ref W/HA/19 patrick.bertin@west-vlaanderen.be) De wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (wapenwet genoemd) …